Geo-Bg.eu

Инженерногеоложки и Хидрогеоложки услуги:

 • Изготвяне на разрешителни за водовземане от подземни води.
 • Проектиране на санитарно – охранителни зони.
 • Изготвяне на оценка на ресурсите на подземните води.
 • Инженерногеоложки проучвания с лабораторни изследвания
 • Изготвяне на инженерно-геоложки доклади.
 • Полеви инженерно-геоложки изработки – шурфове и сондажи.
 • Пробовзимане с цел лабораторни изследвания.

 • Цената е в зависимост от категорията на сградата и полевите работи.
  За Контакти: инж. Костадин Илиев тел. 0878883626

  Изчерпването им може да е сериозна икономическа и екологична ...

  2024-04-03 05:21:58


  Заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина....

  2023-06-15 11:40:33


  Важно!!!   Срокът за подаване на декларации по чл. 194б от Закона за водите е до 31...

  2023-01-25 08:38:49


  Удължава се и срокът за регистрация на водовземни...

  2022-11-29 09:41:32