Geo-Bg.eu

Инженерногеоложки и Хидрогеоложки услуги:

 • Изготвяне на разрешителни за водовземане от подземни води.
 • Проектиране на санитарно – охранителни зони.
 • Изготвяне на оценка на ресурсите на подземните води.
 • Инженерногеоложки проучвания с лабораторни изследвания
 • Изготвяне на инженерно-геоложки доклади.
 • Полеви инженерно-геоложки изработки – шурфове и сондажи.
 • Пробовзимане с цел лабораторни изследвания.

 • Цената е в зависимост от категорията на сградата и полевите работи.
  За Контакти: инж. Костадин Илиев тел. 0887508896, 0878883626

  Депутатите приеха на първо четене промени в закона за околната среда, внесени от ГЕРБ, с които срокът за регистрация на кладенци се удължава до 28 ноември 2022 година. По действащото законодателство...

  2021-03-05 12:43:51


  Министерството на околната среда и водите напомня на фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани,...

  2020-10-22 11:04:10


  Опасно свлачище се активира в местност „Траката”...

  2020-10-07 06:02:00


  Светлите и тъмните области, които виждаме, когато гледаме Луната, само загатват за богатото геологично разнообразие на естествения спътник на Земята. Сега учените 

  2020-08-28 06:16:23