Geo-Bg.eu

Инженерногеоложки и Хидрогеоложки услуги:

 • Изготвяне на разрешителни за водовземане от подземни води.
 • Проектиране на санитарно – охранителни зони.
 • Изготвяне на оценка на ресурсите на подземните води.
 • Инженерногеоложки проучвания с лабораторни изследвания
 • Изготвяне на инженерно-геоложки доклади.
 • Полеви инженерно-геоложки изработки – шурфове и сондажи.
 • Пробовзимане с цел лабораторни изследвания.

 • Цената е в зависимост от категорията на сградата и полевите работи.
  За Контакти: инж. Костадин Илиев тел. 0887508896, 0878883626

  Министерството на околната среда и водите напомня на фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани,...

  2020-10-22 11:04:10


  Опасно свлачище се активира в местност „Траката”...

  2020-10-07 06:02:00


  Светлите и тъмните области, които виждаме, когато гледаме Луната, само загатват за богатото геологично разнообразие на естествения спътник на Земята. Сега учените 

  2020-08-28 06:16:23


  Василка Чопкова, дългогодишен и.д. шеф на дирекция "Екология" в община Пловдив, поема от днес "Басейнова дирекция - Източнобеломорски район",съобщи министърът на екологията Емил Димитров-Ревизоро в Карлово.Копирано от...

  2020-07-01 17:58:14