Geo-Bg.eu

Инженерногеоложки и Хидрогеоложки услуги:

 • Изготвяне на разрешителни за водовземане от подземни води.
 • Проектиране на санитарно – охранителни зони.
 • Изготвяне на оценка на ресурсите на подземните води.
 • Инженерногеоложки проучвания с лабораторни изследвания
 • Изготвяне на инженерно-геоложки доклади.
 • Полеви инженерно-геоложки изработки – шурфове и сондажи.
 • Пробовзимане с цел лабораторни изследвания.

 • Цената е в зависимост от категорията на сградата и полевите работи.
  За Контакти: инж. Костадин Илиев тел. 0887508896, 0878883626

  Нужни за законодателни промени относно узаконяването на сондажните кладенци от Басейнова дирекция. Това е предложението, което овощари представиха пред председателя на комисията по земедеие в Нарозното...

  2022-05-23 11:53:23


  Представяме Ви първата безплатна онлайн система за ...

  2022-02-01 22:03:50


  Срутване на земна маса остави няколко къщи във Ветово без изход. Хората са блокирани в домовете си,...

  2022-01-31 16:42:13


  В подписка до Министерство на околната среда и водите хидрогеолози от Пазарджик и от страната настояват за промяна на наредбата, според която се изисква пълен химичен и радиологичен анализ по 41 показатели дори и...

  2021-08-31 07:54:59