Geo-Bg.eu

Инженерногеоложки и Хидрогеоложки услуги:

 • Изготвяне на разрешителни за водовземане от подземни води.
 • Проектиране на санитарно – охранителни зони.
 • Изготвяне на оценка на ресурсите на подземните води.
 • Инженерногеоложки проучвания с лабораторни изследвания
 • Изготвяне на инженерно-геоложки доклади.
 • Полеви инженерно-геоложки изработки – шурфове и сондажи.
 • Пробовзимане с цел лабораторни изследвания.

 • Цената е в зависимост от категорията на сградата и полевите работи.
  За Контакти: инж. Костадин Илиев тел. 0878883626

  В подписка до Министерство на околната среда и водите хидрогеолози от Пазарджик и от страната настояват за промяна на наредбата, според която се изисква пълен химичен и радиологичен анализ по 41 показатели дори и...

  2021-08-31 07:54:59


  Изследвания на сондажите за стопанска дейност оскъпяват ненужно процеса на въвеждането им в употреба и могат да накарат собствениците им да излязат в “сивия сектор”. За това алармира инж....

  2021-06-09 10:29:37


  Депутатите приеха на първо четене промени в закона за околната среда, внесени от ГЕРБ, с които срокът за регистрация на кладенци се удължава до 28 ноември 2022 година. По действащото законодателство...

  2021-03-05 12:43:51


  Министерството на околната среда и водите напомня на фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани,...

  2020-10-22 11:04:10