Конвертиране на координати

БГС 1970 към BGS2005 Кадастрални

Изток YBGS2005 Кадастрални към БГС 1970

Изток Y


БГС 1970 към WGS84 десетични

Изток Y


WGS84 десетични към BGS2005 Кадастрални

Изток Y


BGS2005 Кадастрални към WGS84 десетични

Изток YWGS84 десетични към WGS84 Градуси, минути, секунди

WGS84 Градуси, минути, секунди към WGS84 десетични