Инженерногеоложки Дейности:

 • Оценка на геоложката обстановка преди етапа на проектиране на съоръженията
 • Полева оценка на геоложките рискове и инженерногеоложко картиране
 • Геотехническа характеристика на геоложката среда и инженерногеоложките пластове
 • Проучвателно инженерногеоложко сондиране, планиране, управление и надзор на сондажни дейности за геотехнически цели
 • Инженерногеоложки проучвания с лабораторни изследвания
 • Изготвяне на инженерно-геоложки доклади.
 • Полеви инженерно-геоложки изработки – шурфове и сондажи.
 • Пробовзимане с цел лабораторни изследвания.
 • Лабораторни инженерногеоложки изследвания за определяне на физикомеханичните параметри на скали и строителни почви
 • Цената е в зависимост от категорията на сградата и полевите работи.

  За Контакти: инж. Костадин Илиев тел. 0878883626